Arkitekt Thvorvald Astrups glemte tegninger av VannstoffenInteressant lesestoff om industriarkitekturen på Rjukan i Rjukan Arbeiderblad lørdag. Bjørn Iversen og Egil Stensrud bringer her hittil ukjente utkast til hydrogenfabrikken på Vemork til torgs. De er hentet fram fra glemselen hos Arkitektene Astrup og Hellern AS i Oslo. Firmaet ble i sin tid etablert av arkitekt Thorvald Astrup, som har satt omfattende spor etter seg på Rjukan. For å nevne noe: Admini, stasjonsbygningene på Rjukanbanen, bygningene på torget og Såheim kraftstasjon, "Såheimsoperaen", den siste sammen med Olaf Arneberg.

Les også tidligere blogginnlegg: Høyblokka på kanten av stupet

Tegningene som nå kommer for en dag viser utkast til hydrogenfabrikken eller Vannstoffen, som var navnet den gangen. Dette var høyblokka som ruvet på kanten av stupet på Vemork fra 1929 til 1977. Det var et åtte etasjer høyt betongbygg, et iøyenfallende industribygg som lyste i mørket og som i 1943 var målet for ni Linge-sabotører som på oppdrag fra London skulle stanse tungtvannsproduksjonen på Rjukan.

201304_Vannstoffabrik
Som industribygg innevarslet Vannstoffen en ny tid; funksjonalismen.

-Jeg synes bygget er et strålende eksempel på den tidlige funksjonalismen i Norge, uttaler daglig leder Åke Letting i arkitektkontoret til Rjukan Arbeiderblad. Kontoret er med rette stolte av sin grunnlegger, og på hjemmesidene astrup-hellern.no kan du lese om arven etter Astrup.

I sitt arkiv har kontoret en rekke av Astrups utkast til hydrogenfabrikk, utkast som forteller litt om den omfattende kreative prosessen som lå bak.

Thorvald Astrup var en av industriens viktigste arkitekter i Norge. På Rjukan tegnet han som nevnt også Såheim kraftstasjon sammen med Olaf Nordhagen i 1914. Han tegnet bygningene på torget (biblioteket og posthuset), han tegnet Admini, Hydros staselige administrasjonsbolig i 1908, og han tegnet Notodden stasjon (Notoddden gamle stasjon, byggeår 1908-09), Lisleherad stasjon, Gransherad stasjon, Tinnoset stasjon, Mæl stasjon, Ingolfsland stasjon og Rjukan (Saaheim) stasjon.

Han første store oppgave etter studiene  i utlandet var Tysso I i 1906. Kraftstasjonen ligger som et slott inne i Sørfjorden i Hardanger. Videre tegnet han Svelgfoss II.

Astrup var i  godt selskap blant fremragende arkitekter da han tegnet industribygg, offentlige bygg og  boliger på Rjukan.

"Sam Eyde hadde en sjelden evne til å knytte til seg fremragende medarbeidere. I byreisingens tilfelle - trolig de dyktigste av våre yngre arkitekter den gang. Det er nok å nevne navn som Thorvald Astrup, B. Keyser-Frølich, Joh. E. Nielssen, Helge E. Blix, Bjarne Blom, Harald Aars, Magnus Poulsson og Ove Bang", skriver Stig Andersen i artikkelen "En industriby blir til" i Byggekunst nr 1, 1980, anbefalt lesning for de som vil vite mer om Rjukan Byanlæg og hvordan man planla og gjennomførte industri- og boligreisingen i Vestfjorddalen fra 1908.

I Oslo er flere av Thorvald Astrups bygg kjente og kjære, blant annet Soria Moria i Vogtsgate 64 på Torhov, som ble bygget som kino og bibliotek. Tøyen transformatorstasjon fra 1915 er også et kjent landemerke, selv om de færreste nok kjenner byggets opprinnelige funksjon. I dag er det kulturhus for bydelen.

Thorvald Astrup jobbet i kompaniskap med sønnen Henning fra 1932. Han døde i 1940, 64 år gammel.

(Kilde: RA, 6. april 2013, Arkitektene Astrup & Hellern, Wikipedia,"Rjukanbanen - på sporet av et industrieventyr", Maana forlag 1999, Byggekunst nr 1, 1980, nettstedet Vasskrafta.no)

201304_Vannstoffabrik_detalj


Kommentarer

Populære innlegg

For 70 år siden: Bombingen av Herøya

Omslynget av vannstoff - slik var rørgata fra hydrogenfabrikken

Facebook-sida Oppvekst på Rjukan og i Tinn har passert 1000 medlemmer