Kulturpris til handyman-historiker Bjørn Iversen

Verdensarv-entusiast og handyman-lokalhistoriker Bjørn Iversen er årets kulturprisvinner i Tinn kommune. Vi gratulerer!

Bjørn Iversen. (Foto: Trond Lepperød/Maana forlag)

Det er snart 30 år siden undertegnede første gang stiftet bekjentskap med Iversen og hans engasjement for Rjukans industrihistorie. Da leverte unge Iversen - tolv år gammel - en rapport til kultursekretær Øystein Haugan om bevaring av Rjukanbanen og fergene. Han var også på pletten da Miland stasjon ble revet for å gi vei til ny riksveiparsell og ble avbildet i lokalavisa med stasjonsskilt og smørekanne.

Siden har Iversen vært i sving på manger fronter og er blant annet en av Forsvarets veteraner med flere kontingenter bak seg i Afghanistan. På hjemmebane har Tinns innbyggere ved flere anledninger merket hans engasjement og praktiske tilnærming, blant annet når det gjaldt å rydde gamle gangveier og sette i stand hengebro over Måna, sørge for lykter i original utforming på Rjukans broer og ikke minst hans initiativ og engasjement for Vemork-historien med Vannstoffen og utgraving av tungtvannskjelleren.

Les også: Gamle hydranter vender tilbake

Tolv år gammel leverte Bjørn Iversen en rapport til Tinn kommune om hvordan ferger og jernbane kunne bevares. (Foto: Trond Lepperød/Rjukan Arbeiderblad)
Bjørn Iversen var på pletten da Miland stasjon skulle rives, dokumenterte hendelsen og sørget for at noen av minnene fra stasjonen ble bevart. (Foto: Trond Lepperød/Rjukan Arbeiderblad)

Lesere av denne bloggen tør være vel kjent med noen av prosjektene hans.

«Årets kulturprisvinner har et glødende engasjement for både å finne, samle på, dokumentere og formidle lokalhistorie og kulturminner fra Rjukan og Hydros industrihistorie. Prisvinner engasjerer seg sterkt i lokalmiljøet og har siden barndommen jobbet utrettelig med å bevare og ta vare på kulturminner og lokalhistorie i Tinn kommune», heter det i begrunnelsen kan vi lese på Radio Rjukans nettsider.

Videre står det:

«Han har en unik evne til å inkludere privatpersoner, næringsliv, kommunen og andre institusjoner i å få realisert sine prosjekter og drømmer, alt fra små detaljer som brannhydranter og lamper på Birkeland bro og Mæland bro til større prosjekter som Tungtvanncelle ved Såheim kraftstasjon og utgraving av tungtvannskjelleren på Vemork».

Iversen har bidratt med kunnskap til Rjukan og Notoddens verdensarvsøknad, han har fulgt Hydros avvikling og dokumentert den med en rekke foto. Helt fra han var en liten gutt har han vært lidenskapelig opptatt av industriarven på Rjukan».

«Bjørn Iversen er en verdig kulturprisvinner og prosjektene til Bjørn representerer en viktig verdiskapning til verdensarven. Dette ønsker Tinn kommune å hedre ved å tildele Tinn kommunes kulturpris 2017 til Bjørn Iversen», heter det i begrunnelsen.


Under utgravingen av tungtvannskjelleren. (Foto: Tormod Christiansen)

Under minnemarkering for D/F Hydros forlis. (Foto: Trond Leppeød/Maana forlag)

Kommentarer

Populære innlegg

For 70 år siden: Bombingen av Herøya

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Bombene over Telemark - kampen om lettmetall og tungtvann