REISEN MED RJUKANBANEN - utsatt avreiseStatus for bokprosjektet «Reisen med Rjukanbanen»:

Trykkeklart bokmanus foreligger, men jeg klarte ikke å komme i mål med utgivelse i år. I stedet sikter jeg mot utgivelse i 2010. At prosjektet er forsinket beklager jeg i forhold til alle som har uttrykt forventninger og håp om å få boka i år. Innholdet tåler likevel ventetida. Vi snakker tross alt om en 100 år gammel jernbane. Og ingen ting tyder på at Rjukanbanens aktualitet blir mindre når Tinn kommune trapper opp innsatsen for å komme på UNESCOs verdensarvliste. Medforfatter Gary Payton og jeg gleder oss til å vise det endelige resultatet.

I «Reisen med Rjukanbanen» er det de muntlige kildene som står i sentrum, beretningene om hvordan det var å jobbe på banen og fergene – og hvordan det var å reise med transportåren som passasjer. Det meste handler om tida under og etter siste krig, særlig høykonjunkturen på 50- og 60-tallet. Et eget kapittel sammenfatter hele Rjukanbanens historie og forteller om status for bevaringsarbeidet.

Slik er altså status nå. Jeg benytter anledningen til å ønske alle forbindelser en god jul og et godt nytt år.Og hvis noen er i beit for julegaveideer, anbefaler jeg Joar Tranøys bok OPPVEKST I SAMHOLD OG KONFLIKT - også det Rjukan-historie.

Trond Lepperød, Maana forlag

Desember 2009

Bildet er fra Rjukan stasjon under en veterantogtur i 1990. Foto: Gary Payton

Kommentarer

Populære innlegg

75 år siden ferjesenkingen på Tinnsjøen – slik blir dagen markert

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Her får du kjøpt boka om Rjukanbanen