Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2013

Bombene over Telemark - kampen om lettmetall og tungtvann

Bilde
Et tilbakeblikk på den allierte bombingen av Herøya for 70 år siden
Av Trond Lepperød

Hvor man enn vendte øyet, møtte man nedstyrtede, veltede eller falleferdige bygninger. Gassene veltet ut over alt så man måtte bruke gassmasker for overhodet å kunne ta seg frem. Alt som het forbindelse med utenverdenen, strøm- og vanntilførsel, telefonforbindelse o.l. var gjort ubrukbart, alle slukningsredskaper, motorsprøyter. ol. var blokkert av nedstyrtede bygninger.

Slik beskrev direktør for Hydros anlegg på Herøya, Tormod Gjestland, synet som møtte ham etter det allierte bombeangrepet 24. juli 1943. Lettmetallanlegget som var under bygging var målet, men også kunstgjødselfabrikken ble hardt rammet. I alt 55 personer mistet livet, ifølge de offisielle kildene, men senere har det vært snakk om 57 omkomne.

Krigsviktig produksjon Som et industrifylke med krigsviktig produksjon under tysk kontroll, måtte Telemark betale prisen i form av allierte bomberaid og sabotasjeaksjoner under okkupasjonen. Mes…

For 70 år siden: Bombingen av Herøya

Bilde
Av Tormod Christiansen
Som et ledd i den tyske økonomiske nyordningen (Grossraumwirtschaft)av det besatte Europa, skulle Herøya bli stedet for en av flere aluminiumsfabrikker. Tilgangen på aluminium var krigsviktig for den tyske rustningsindustrien, og fabrikkanleggene ble tillagt høy prioritet med både anleggsmateriell og mannskap.

Nordische Aluminium Aktiengesellschaft AG (NORDAG) ble stiftet i 1941 som et aksjeselskap med blant annet I.G Farben og Hydro. I Norge var det datterselskapet Nordisk Lettmetall som var ansvarlig for utbyggingen på Herøya. De første spadestikkene til Lettmetallfabrikken på Herøya ble tatt våren 1941.
Fra 1941 til sommeren 1943 arbeidet over 1500 mennesker med å ferdigstille lettmetallfabrikken på Herøya. Blant arbeiderne var det flere franske tvangsarbeidere og såkalte sovjetiske "ostarbeiter".

NORDAG hadde prosjektert at fabrikken på Herøya skulle stå ferdig høsten 1943, noe de allierte hadde fått kjennskap til. I 1943 var kampen om luftherredøm…

Her får du tak i boka om Rjukanbanen

Bilde
Rjukan Libris har fått en ny forsendelse med boka "Reisen med Rjukanbanen", så om du er innom Vestfjorddalen i sommer og vil lese om transportåren som var Rjukans livsnerve i en årrekke, så stikk innom bokhandelen i Sam Eydesgate 61 og spør betjeningen der.

Turistkontoret har også noen eksemplarer igjen.

Du kan også ringe meg på tlf 412_92_612 og bestille direkte eller send meg en e-post.

Boka er på 78 sider og koster 198 kroner. Porto kommer i tillegg om du vil ha boka hjem i posten.

Følg denne lenken for å bla i de første sidene av boka

"Reisen med Rjukanbanen" kom ut i 2010 og er oppfølgeren til suksessen "Rjukanbanen - på sporet av et industrieventyr", som første gang ble utgitt i 1995.

I "Reisen med Rjukanbanen" får du historien om transportåren fortalt gjennom de som hadde den som sin arbeidsplass. I tillegg forteller vanlige passasjerer om noen av sine reiseminner.
Det er årene fra og med okkupasjonen og fram til nedleggelsen i 1991 som e…