Et tilbakeblikk på 70-årsmarkeringen for operasjon Gunnerside på Vemork


Forsvarstopper fra inn- og utland var på plass under 70-årsmarkeringen av tungtvannsaksjonen på Vemork 26. februar. Men det var den siste gjenlevende av sabotørene, Joachim Rønneberg (93), som kom sammen med kona Liv, som var den naturlige hedersgjesten.

Operasjon Gunnerside var kodenavnet på operasjonen, der et lag med ni norske spesialsoldater, som hadde fått sin trening i Skottland, klarte å ta seg fram til og sprenge høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann på Vemork. Det var fenrik Rønneberg som ledet gruppen av sabotører. De fant en klok rute ned fra sitt skjulested på fjellet og fram til målet, og de kom seg dit og i sikkerhet etterpå uten kamp. Tungtvannet som gikk tapt og produksjonsutstyret som ble ødelagt var et tilbakeslag for tyskerne, selv om de klarte å få produksjonen i gang igjen en tid etterpå og de allierte måtte til med nye aksjoner.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Alle foto: Bjørn Iversen


Den opprinnelige planen for gruppen av sabotører som ventet i skjul på Hardangervidda var å koble seg opp mot 30 britiske spesialsoldater fra Royal Engineers, men denne planen, operasjon Freshman, endte tragisk i november 1942. Glideflyene som skulle bringe spesialsoldatene fram til målet styrtet, og 41 spesialsoldater og flymannskap døde, enten i styrten eller i Gestapos hender.

Operasjon Gunnerside derimot lyktes, og dette var en operasjon som SOE (britenes sabotasjeorganisasjon Special Operation Executive) senere betegnet som den mest vellykkede sabotasjeaksjonen under 2. verdenskrig. Britenes statsminister Winston Churchill skrøt av de norske sabotørene overfor sitt War Cabinet, og selv på tysk hold fikk aksjonen anerkjennelse. Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, general Falkenhorst, besøkte Vemork for å inspisere åstedet og skal ha uttalt at dette var "det flotteste utførte kupp han hadde sett i denne krig". Nordmenn som ble tatt som gisler i kjølvannet av aksjonen valgte tyskerne å løslate. I stedet arresterte man de de tyske vaktene på Vemork for tjenesteforsømmelse. Det skriver Olav Njølstad i sin bok om Leif Tronstad. Aksjonen var en fjær i hatten for Tronstad, som satt i London og var en svært sentral bakmann i forhold til de operasjonene som det norske Linge-kompaniet og britiske SOE sto bak i Norge. Han kjente jo Rjukan og tungtvannsanlegget, siden han før krigen hadde vært med å bygge opp denne produksjonen.

Tilbake til markeringen på Vemork nå i februar: Gjester under seremonien inkluderte Norges forsvarssjef Harald Sunde, Deputy Supreme Allied Commander Europe, Sir Richard Sheriff, Eirik Øwre Thorshaug fra Forsvarsdepartementet og representanter fra DSF og 22 SAS. Men som nevnt; Rønneberg selv, hans kone, barn og barnebarn var også på plass. Rønneberg er i dag den siste gjenlevende av tungtvannssabotørene.

Fra den britiske ambassaden var Deputy Head of Mission, Charles Hill, til stede. I sin tale sa han at det var en ære for ham og de andre fra ambassaden å delta. Hill deltok i stedet for Storbritannias ambassadør Jane Owen som var på oppdrag i Harstad i forbindelse med den britiske forsvarsministerens besøk der.

Hill nevnte de 41 spesialsoldatene og flymannskapene som mistet livet i Freshman. De fleste av dem ligger begravd i  Stavanger og på Sola. I fjor deltok Hill i en minneseremoni for Freshman-ofrene på disse to stedene, fortalte han. Han fortalte om en beveget seremoni der flere familiemedlemmer av de 41 var til stede. En av dem, en kvinne, hadde reist helt fra Australia for anledningen.

-So marking the success of the Gunnerside mission today, reminds me that the ultimate sacrifice made by those 41, was not in wain, sa Hill.

Når det gjaldt Gunnerside sa Hill at motet til de som deltok og den gjennomføringsevnen de viste klart var medvirkende til suksessen.

-At a political level, another reason for the success was the strong wartime relationship between Norway and the United Kingdom. The Operation provides aat least three indications of the strength of this relationship, sa han og pekte på følgende:

God strategisk etterretning som var nødvendig for å identifisere tungtvann som et sårbart punkt i Nazi-Tysklands bestrebelser på å skaffe seg en atombombe.God taktisk etterretning var også nødvendig for at et lite lag av sabotører skulle nå målet så effektivt.

Det andre forholdet han påpekte beskrev han som empatien som ble vist mellom Norge og Storbritannia. De første forsøkene på å stanse tungtvannsproduksjonen omfattet kommandoraid, ikke bombing. Og det var ønsket om å unngå tap av sivile liv i Norge som var avgjørende. Storbritannia lyttet til de norske rådene og respekterte dem, sa Hill.

Den tredje suksessfaktoren, ifølge Hill, var tillit når det kom til gjennomføringsevne (tactical ability).

-At a time when Britain trusted so few other nations - that the Linge Company was picked for the task shows that Britain trusted Norwegian troops, sa Hill og avsluttet med å understreke at Norge og Storbritannia fortsetter et forsvarssamarbeid i ånden fra Gunnerside-operasjonen.

Rjukan Arbeiderblad og journalist Hege S. Tverberg omtaler begivenheten i avisa onsdag 27. og torsdag 28. februar.

Forsvaret benyttet anledningen til å demonstrere hvordan de ville løst aksjonen i dag. Et F-16 fly fløy lavt inn over Vestfjorddalen, slapp en markeringsbombe over Vemork, før det suste videre. Deretter kom et Bell-helikopter inn med deler av spesialstyrken til Forsvaret. De rappellerte ned foran bygget, før de løp bak for å ødelegge det F-16 ikke hadde fått med seg. De gjemte seg nede i lia etter at de var ferdige. To F-16 fly kom tilbake og slapp ytterligere to markeringsbomber. Så kom helikopteret og plukket opp bakkestyrkene. Det hele var over på seks minutter.

- En effektiv demonstrasjon. Men måten de gjorde det på for 70 år siden, var også effektiv. Og ikke minst et bevis på god taktisk etterretning.  Britene gjorde rett i å stole på de norske troppene, sa Charles Hill ifølge RA.

Forsvarssjef Harald Sunde holdt tale før han la ned krans på minnesmerket på Vemork.

Joachim Rønneberg holdt et lukket foredrag for nesten hele  den norske forsvarsledelsen samt militære fra inn- og utland. Her fortalte han hvordan han opplevde Vemork-aksjonen. Rønneberg var klar på at angrepet ikke hadde vært vellykket uten alle som var med på jobben, skriver RA.

- Dette er gjort av en gruppe mennesker og ikke av enkeltindivider, understreket han.

Rønneberg sa videre at det fortsatt er viktig å jobbe for fred.

- Barn og unge må lære seg at folk har jobbet for at Norge skal være et fredelig land. Dette må det fortsatt jobbes med, frihet kommer ikke gratis, sa han blant annet.

Trond Lepperød, Oslo 4. april

Les om Vemork-markeringen og tungtvannsaksjonen på den britiske ambassadens hjemmesider her

(Kilder: www.gov.uk, Rjukan Arbeiderblad og Olav Njølstads bok "Professor Tronstads krig)


Kommentarer

Populære innlegg

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Dramaet på Tinnsjøen i 1944 – tre menn om fedrenes roller