Dette omfattes av fredningen på Tinnosbanen

På lille julaften forkynte riksantikvar Jørn Holme at Tinnosbanen skal fredes.

Det begrunnes med at Tinnosbanen var en forutsetning for Hydros industrireising på Rjukan.

- Tinnosbanen er langt mer enn et viktig stykke jernbanehistorie. Dette handler i like stor grad om fremveksten av norsk industri, sier Holme ifølge Riksantikvaren.no.

Med sine løsninger for bruk av vekselstrøm, var Tinnosbanen et pioneranlegg. Teknologien ble siden standard for all jernbaneteknologi internasjonalt. Mye av anleggets opprinnelige infrastruktur er bevart, noe som gjør anlegget kulturhistorisk ekstra verdifullt, ifølge Riksantikvaren.

Fredningen skal sikre at transportsystemet Rjukanbanen og Tinnosbanen, Tinnoset - Notodden, med jernbanefergene på Tinnsjøen, beholder sin kulturhistoriske tilknytning til det nasjonale jernbanenettet.

Dette omfattes av fredningen

* Jernbanestrekningen Tinnosbanen, Hjuksebø – Tinnoset, fra Hjuksebø stasjon til og med banens ende, Tinnoset stasjon.

* For Notodden stasjon omfatter fredningen hele stasjonsområdet med byggverk og anlegg, samt det elektriske sporanlegget og sikringsanlegget.

* Jernbanespor til Notodden, samt restene av jernbanelegemet ved Tinnosbanens brygge i Tinnesandbukta ved Heddalsvatnet.

Kommentarer

Populære innlegg

For 70 år siden: Bombingen av Herøya

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Bombene over Telemark - kampen om lettmetall og tungtvann