Ny bok i produksjon


Boka Reisen med Rjukanbanen er nå i produksjon og vil foreligge i handelen til sommeren. Boka er basert på en rekke intervjuer, og den handler først og fremst om de som jobbet på banen og fergene og om vanlige folks minner fra den gang tog og ferger tok med vanlige passasjerer. Det er årene fra og med okkupasjonen og fram til nedleggelsen i 1991 som står i fokus, men historien føres helt fram til vår tid med bevaringsarbeidet, hundreårsmarkeringen i 2009 og arbeidet med å sikre Rjukan, Notodden og transportåren en plass på UNESCOs verdensarvliste.
Bildene er blant annet hentet fra banens siste år i drift og fra den nevnte jubileumsmarkeringen.

Det er nå 15 år siden forfatterne Gary Payton og Trond Lepperød for første gang kom med bok om den unike transportåren. Rjukanbanen - på sporet av et industrieventyr kom i to opplag og er nå utsolgt. Den nye boka er en oppfølger. Den bygger delvis på materiale som ble samlet inn i forbindelse med arbeidet med den første boka, og for første gang presenteres intervjuene med noen av Rjukanbanens veteraner i sin helhet. Sammen med fakta og historiske opplysninger dokumenterer det Rjukanbanens historie og betydning fra de ansatte og de reisendes synsvinkel.
Boka rommer også en kortfattet kronologisk oversikt over transportårens historie og en faktadel.

Rjukanbanens historie fenger langt videre enn Telemark. Industrireisingen i Vestfjorddalen er også historien om den moderne industriens inntog i Norge og storkonsernet Norsk Hydros tilblivelse. Videre har tungtvannsaksjonene på Rjukan under okkupasjonen - den siste med senkingen av jernbaneferga D/F Hydro - sørget for å sikre Rjukan en evig plass i historien om 2. verdenskrig. Vi merket at den første boka var etterspurt også utenfor landets grenser. Denne gangen har vi derfor valgt å ta med et historisk sammendrag på engelsk, og vi har utstyrt alle bildene både med norsk og engelsk teksting.

Reisen med Rjukanbanen skulle etter planen vært utgitt i fjor, men det rakk vi ikke. I stedet har vi brukt tida til å finpusse på tekst og bildeutvalg og gleder oss til å presentere resultatet. I fjor var det 100 år siden banens offisielle åpning. Neste år er det 100 år siden banen ble elektrifisert og den brakte den første last med kunstgjødsel fra den nye fabrikken på Rjukan. Regjeringen har sørget for penger til bevaring og stilt seg bak Rjukans kandidatur til en plass på verdensarvlista med Rjukanbanen som rosinen i pølsa. Snart 20 år etter nedleggelsen er det lite som tyde på at Rjukanbanen vil bli glemt med det første.

Trond Lepperød, Gary Payton:
Reisen med Rjukanbanen
Ansatte og passasjerer forteller
ISBN 978-82-993549-4-3

Kommentarer

Populære innlegg

75 år siden ferjesenkingen på Tinnsjøen – slik blir dagen markert

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Her får du kjøpt boka om Rjukanbanen