For 100 år siden: «Troen på partipolitikkens betydning er norsk naivitet»


«Troen på partipolitikkens betydning er norsk naivitet som vi har i slægtsarv fra et par menneskealdres frihetskamp under unionen.»

Mannen som ytret disse uforsonlige ordene om partipolitikk og parlamentarisme var syndikalisten, typografen og redaktøren Ludvig Bernhard Aas (1875─1924). Sitatet er hentet fra en av hans ledere i avisa Maana.

11. august 1917 - altså for 100 år siden - kom den syndikalistiske avisa ut for første gang. Utgiverstedet var Rjukan, der den syndikalistiske tankegangen fant grobunn hos anleggsfolk og industriarbeidere den gangen. Rjukan var på den tiden et sted der politisjefen gikk på tå hev og fryktet revolt når som helst og holdt tett kontakt med de som kunne sende forsterkninger fra Kristiania.

Du kan lese mer om Ludvig B. Aas, politimester Kristian Welhaven (senere politimester i hovedstaden) og andre aktører fra den tida i Joar Tranøys bok “Slusk og syndikalister - syndikalistisk opposisjon på Rjukan i anleggstida”. Det er forresten Ludvig B. Aas - sammen med en ukjent ung mann - som pryder forsiden på boka. Bildet, som er hentet fra Norsk Folkemuseums samling, er tatt på Rjukan den gang Aas var aktiv der mellom 1917 og 1923.
Ludvig Aas valgte navnet Maana på avisa etter elva som renner gjennom Rjukan og ut i Tinnsjøen. Navnet, forklarte han, symboliserte den strie og friske elva som skylte bort urenheter og renset opp langs sitt ville løp. Avisa skulle være som elva og gjøre lokalsamfunnet friskere og bedre.

Syndikalistene trodde verken på kapitalismen, sosialdemokratiet eller militarismen. De gikk inn for direkte aksjon og ville ha en samfunnsomveltning ved at arbeiderne selv, gjennom sine lokale fagforeninger, skulle ta over produksjonsmidlene. Det gikk jo ikke helt etter boka, men i en periode var de dels fryktet, dels avskydd, dels respektert. Forfatter Joar Tranøy, som er historiker og kriminolog, går i sin bok i dybden på hvor tankegodset kom fra og hvordan syndikalistene ble stanset og gjort til en historisk parentes.


Trond Lepperød, Maana forlag

(Jeg skylder kanskje å forklare at Maana forlag ikke har noe mer med den syndikalistiske avisa fra 1917 å gjøre annet enn navnelikheten og Rjukan-opphavet. Da Maana forlag ble stiftet som et lokalhistorisk forlag i 1995 var adressen Månaveien på Rjukan med elva rett ved. Men vi hadde selvsagt hørt om avisa fra de urolige mellomkrigsårene, så kanskje var det et frampek til utgivelsen 22 år senere).


Joar Tranøy:
Slusk og syndikalister
Syndikalistisk opposisjon på Rjukan i anleggstida
132 sider, heftet
ISBN 978-82-993549-7-4

Kommentarer

Populære innlegg

For 70 år siden: Bombingen av Herøya

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Bombene over Telemark - kampen om lettmetall og tungtvann