Her blir verdensarvsøknaden overlevert


En viktig milepæl i en seks år lang prosess ble markert på klima- og miljøminister Tine Sundtofts kontor tirsdag.

Da overrakte Tinn og Notoddens ordførere Steinar Bergsland og Jørn Christensen verdensarv-søknaden til statsråden og til riksantikvar Jørn Holme.

To glade ordførere kan si seg fornøyd at jobben nå er gjort fra deres side. Nå er det bare å vente i spenning, heter det i en felles pressemelding fra de to kommunene.

- Det har vært en lang og spennende prosess siden 2009, da Miljøverndepartementet satte oss på den tentative listen. Men det er greit at det har tatt litt tid også, det har hjulpet oss i jobben med å skape engasjement og entusiasme i befolkningen. Nå er det mange på Rjukan og Notodden som venter i spenning på hva Unesco bestemmer seg for, sier Bergsland og Christensen.

- Med denne søknaden bidrar Norge til Unescos verdensarvliste med noe som ikke er overrepresentert fra før. Vi bringer inn den totale industrihistorien - fra vann til produksjon av kunstgjødsel og helt ut til markedet, sa statsråden da hun mottok det 700 sider store dokumentet.

Se videoinnslag fra Telemarksavisa her:


Søknaden er det største enkeltstående verdensarv-prosjekt fra Norge.

Selve verdensarvområdet - fra Møsvannsdammen til vannfronten på Notodden - omfatter:


  • Hele kraftproduksjonslinja med dammer, tunneler, kraftstasjoner og elveleie
  • Størsteparten av byen Rjukan med boligområder og fabrikkområder 
  • Transportåra med jernbane og ferjer Rjukan-Tinnoset- Notodden
  • Vannveien fra Rjukan til Notodden med elva Måna, Tinnsjøen og Tinnåa
  • De Hydrorelaterte bolig- og fabrikkområdene og Tinfos I og II kraftstasjoner på Notodden


Rundt verdensarvområdet er det definert en buffersone. Den inkluderer fjellsidene fra Rjukan til Notodden, og den inkluderer vannspeilet i Møsvann ved fullt magasin. Sistnevnte medfører at også Vinje kommune trekkes inn i og blir en del av verdensarv-arbeidet.

Alle gårder og alt fjell-landskap rundt Møsvann (Vinje kommune) ligger utenfor buffersonen.

- Industristedene på Rjukan og Notodden har en unik posisjon, både i Norge og i verdenssammenheng. De representerer et gjennombrudd for moderne prosessindustri basert på elektrisk kraft, sier riksantikvar Jørn Holme ifølge pressemeldingen.

Kommunene Vinje, Tinn og Notodden, samt Telemark fylkeskommune, har alle gitt sin tilslutning til søknaden.

Fylket skal sammen med Notodden og Tinn etablere et verdensarvråd med ansvar for forvaltningen av det store verdensarvområdet. Sammen med Riksantikvaren er det laget en egen forvaltningsplan for området.

Torsdag reiser representanter fra Riksantikvaren og Telemark fylkeskommune til Unescos hovedkvarter i Paris. Der overleveres søknaden på vegne av statsparten.

I løpet av 2014 skal eksperter oppnevnt av Unesco besøke Notodden, Tinn og Vinje for å vurdere søknaden.

Avgjørelsen om opptak på Unescos verdensarvliste finner sted på verdensarvkomiteens møte sommeren 2015.

Fra tidligere har Norge følgende steder på Unescos verdensarv-liste:
Bergkunsten i Alta, Vega-øyene, Bryggen i Bergen, Røros bergstad og områdene rundt, Urnes stavkirke og Vestnorsk fjordlandskap. I tillegg ligger fire punkter på Struves meridianbue innenfor Norges grenser.

Norge er i år også med på en vikingarvsøknad sammen med Island, Tyskland, Danmark og Latvia. Den norske delen av nominasjonen består av skipsgravene i Vestfold (Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg og Gokstadhaugen i Sandefjord) og kvernsteinsbruddene i Hyllestad i Sogn og Fjordane.

- Norge har et uutnyttet potensiale av natur og kultur som også kan brukes i reiselivet. Det er stadig flere som søker de gode historiene, og som dermed orienterer seg blant annet mot verdensarvsteder over hele verden, sier klima- og miljøministeren.

Se dokumentet fra 2009 - Den tentative listen: Rjukan/Notodden and Odda/Tyssedal Industrial Heritage Sites, Hydro Electrical Powered Heavy Industries with associated Urban Settlements (Company Towns) and Transportation System

Se også omtale av begivenheten her:

NRK: Verdensarvsøknaden er klar

NRK: - Bedre enn Taj Mahal

Telemarksavisa: Norges største søknad

Tidligere verdensarvsaker på bloggen:

2010: Verdensarv og gamle damer

Kommentarer

Populære innlegg

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Nytt perspektiv på ferjesenkingen i 1944 og kampen om tungtvannet

Heltene fra Carl Berners plass