Bjørn takker for støtten i 2013

Verdensarv-entusiast Bjørn Iversen ser tilbake på 2013. Les hans nyttårshilsen her:


Lampene til Mælandsbroen er snart klare. Trond er igjen "Reodor Felgen" og skal ta fatt på jobben i 2014. Bjørn Iversen til høyre.

Kjære venner, kollegaer, kulturvernere og samarbeidspartnere

Et hektisk år for oss som driver med kulturbevaring og formidling er snart over i historien, i den forbindelse er det fristende å se litt tilbake på hva som virkelig har skjedd. Året begynte med å fortsette på et arbeid vi begynte på rett etter at vi fikk opp igjen belysningen på Birkelandsbroen, nemlig å lage lykter til Mælandsbroen. Arbeidet er godt i gang og vi regner med å ferdigstille dette prosjektet ila 2014. Det var penger igjen fra det forrige prosjektet og vi har også laget t-skjorter med Hydro-motiv for å sanke inn litt mer penger til dette. Mer om det prosjektet kommer utover i mailen.

Øyvind Rue hos LEVO i Skogveien.
Så var det litt om hydrantene våre, to slike røde små, men viktige detaljer ble satt i drift for å bli testet ut, så langt ser det lovende ut, og vi ønsker på sikt å sette tilbake flere i for eksempel Villaveien og Flekkebyen da de blir satsningsområde for "Verdensarven" når den kommer. LEVO har her gjort en kjempeinnsatts med å lage ny innmat i gammelt skrog. Øyvind Rue er levende opptatt av disse og har vært og er veldig sentral i dette prosjektet.

Elektrolysøren som skal settes opp har også blitt komplettert, vi var så heldige å få noen deler fra EKA på Rjukan og selv fant jeg noen deler på dynga, dette gjør at den nå er ca 95 prosent komplett. Vi venter nå bare på midler til å gå i gang med første trinn, nemlig sandblåsning og overflatebehandling.

Brannsjefen "brenner" for verdensarven. Her en stige i Skogveien før restaurering.
Brannstiger er også et lite stykke verdensarv, og her har Brannvesenet gjort en kjempeinnsats. En stige har fått nytt overbygg, og flere er på trappene. Det er også kartlagt hvor de resterende eksisterende er, så mulig det blir flere som får nytt tak i 2014.

T-skjorteprosjektet, det ble trykket opp 500 t-skjorter med et kjent Hydro/Rjukan motiv, nemlig tekst og logo fra den siste sekketypen som ble brukt her oppe kort tid før de la ned gjødselproduksjonen her i 1991. Nesten alle skjortene er borte, og pengene går til lampeprosjektet på Mælandsbroen. 30.000 kr er overført kulturkontoret til dette formålet og mer penger kommer snarest. Her har Rune Bråthen vært en viktig støttespiller. Han jobbet jo faktisk på "Pakkeriet" den siste tiden. Skjortene ble trykket i samarbeid med Rjukanlys, takk til Ingar Carlsen for meget god støtte.

Minnemarkeringer, det ble i 2013 holdt to minnemarkeringer, den første var i sommer på Herøya, 70 år siden bombingen av fabrikkene der nede og i høst/vinter en ble det også avholdt en markering på Vemork. Da var det også 70 år siden hydrogenfabrikken ble bombet. Begge markeringene var viktige og ikke minst riktige. Ro og verdighet preget begge og som vanlig var det mine gode venner Tor og Tormod som var med på å få dette i havn. På Vemork var det en enkel seanse med en særdeles riktig stemning da vi også fikk en glitrende tale av ordfører og musikalske innslag. Vi skal ikke glemme og jeg kan nå også fortelle at det blir markeringer i 2014, dette da for å markere at det er 70 år siden D/F "Hydro" gikk ned. Takk til alle som deltok og spesielt til de to tidsvitnene som også møtte opp.

Gaver fra Glomfjord, i sommer kom det tre store lass med industrigjenstander fra Hydro Glomfjord. Disse er i mange tilfeller helt identiske med dem vi engang hadde her oppe, vårt mål er da å få stilt ut noen av disse i for eksempel 313 bygget. En enorm innsats fra gode venner sørget for at disse gjenstandene ble losset og kom under tak. Også i høst er det blitt gjort en suveren innsatts, da for å få en stor likeretter under tak. En stor takk til Ring Tore Teigen, Riksantikvaren, YARA avd Rjukan v/Terje Lie og ikke minst Rune Bråthen, disse stilte med lån av personell og gaffeltruck, Hans Nordby som alltid stiller med lastebil og kran, SCANA med truck og personell, Vidar Jensen, Tor Andersen, Odd Gunnar Korsmo og til sist BIS v/ Robert Pedersen og Stein Larsen. Utrulig flott innsats av alle. Jeg får alltid hjelp når jeg spør disse.

Hengebrua på Tveito. I sommer ble det også gjort en formidabel innsats på begge sider av brotårnene. Vårt mål og ønske er selvfølgelig å få broen opp igjen. Begge sider ble ryddet for kvist og søppel og resultatet kan dere se selv på bilde som kommer i bildekavalkaden. På det meste var det 12-15 frivillige å det er imponerende. Personlig ble jeg glad over at så mange møtte opp og det som gledet mest var vel at to unge gutter også møtte opp, de er friskt pust i denne sammenheng, gledelig å se at historien fenger. I forslag til budsjett for 2014 ble broen forsøkt fremmet men det ble ikke flertall, men allikevel mange som stemte for. Vi prøver igjen neste år. Til sommeren gjør tar vi igjen en runde der nede for å gjøre området enda penere og vi holder trykket oppe. All ære til Rune Bråthen som tok tak i dette og en takk til Hydro som lar oss få lov til å holde på.

Brobyggerne, her litt av gjengen som jobbet på broa.
D2-gassanlegget. Vi jobber hardt med å få overta et unikt anlegg, nemlig anlegget som produserte tungvannsgass. Anlegget er det eneste i sitt slag og bør bevares sammen med tungvannskolonnen og annet materiell. Ila 2014 skal dette anlegget være ute av bygget det står i og vi står klare til og demontere og flytte når det formelle er i orden mellom oss og YARA. Her står også frivillige i kø for å hjelpe. Vi jobber også med å få bevart noen tanker som står i KAT-anlegget, oppdatering kommer siden. Takk til Terje Lie denne gang for en glødende interesse for å bevare og for å holde oss informert om fremgangen.

Gvepseborg kafé, den gamle altså. Det er rørende å se en slik interesse for bevaring av dette bygget, mange har skrevet lange innlegg til avisen og det er en egen side på facebook for bevaring. Dessverre er vi ikke helt i mål der ennå. Området der oppe er veldig spennende og undertegnede jobber nå med å få tilbake en luftvernskanon av typen 8,8 cm som en gang var der og dannet et Tysk luftvernsbatteri. Det bør gjøres noe der oppe både med fange og krigshistorien og det gamle kafébygget egner seg godt til dette formålet.

Fabrikksbroen. Belysningen av denne er ikke av historisk verdi men et lyspunkt er det jo at et flertall i kommunestyret gikk inn for å bevilge penger til å reparere lysene som allerede er der. Broen er jo en markør for solens tilbakekomst til dalen og er derfor litt historisk.

Med dette har jeg nevnt noen av de viktigste tingene i 2013. Siden kommer en mail med oppdateringer og litt info om hva vi skal prøve å få til i kommende år. Benytter derfor sjansen til å ønske dere alle sammen et godt nytt år og takk for støtten i 2013. Takker også pressen for den brede interessen for våre prosjekter.

Med vennlig hilsen Bjørn Iversen.Slik det en gang så ut…RS-modellen får leve litt lenger…


Hans og jeg har hentet "Rammer" til vår elektrolysør, disse fikk vi av EKA Rjukan.


Mens vi også fant litt gammelt "snadder" på dynga.


Slik så de altså ut. Et lite stykke verdensarv dette også.


Salg og markering på "Pakkeritomta" vi stod der sommeren 2013, det var da på datoen 22 år siden det ble lagt ned. 500 t-skjorter er solgt til inntekt for lampene på Mælandsbroen.


Vi skal ikke glemme dere, her er jeg og Tormod på Herøya. 70 år siden bombingen.


Markering på Vemork. Ordfører og mannskap fra HV deltar. Over 20 mennesker omkom denne dagen for 70 år siden.


Gaver fra Glomfjord. 3 lass med viktig produksjonsutstyr ankommer Rjukan i sommeren som var.


Frivillige i høst da en stor tank og en likeretter skal under tak.


D2-gassanlegget, et historisk anlegg som strekker seg helt tilbake til tiden da de laget tungvann på Vemork.Slik så det altså ut en gang, gamle Gvepseborg kafé er i ferd med å bli pinneved.


Sli den ser ut i dag… krefter vil bevare, men…


Her skal det bli lys igjen, den gamle broen er borte, men lys er en sikkerhetsfaktor, så det går i riktig retning nå. Når sola kommer på broen, ja da er det solfest.

Kommentarer

Populære innlegg

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Nytt perspektiv på ferjesenkingen i 1944 og kampen om tungtvannet

Heltene fra Carl Berners plass