Striden om Gvepseborg kafe

Utenfor vår radar har det lenge pågått en strid på Rjukan om riving av Gvepseborg kafe. Flere har engasjert seg mot riving, noe som blant annet har resultert i leserbrev og en Facebook-gruppe. Tinn kommunes samfunnsutvalg har nå behandlet saken og gitt rivingstillatelse, etter hva vi forstår. I forkant hadde RA denne lederen om saken, og vi tar den med her til orientering. Bildene vi gjengir her har vi fått fra Bjørn Iversen.
Tenke seg om.
Onsdag tar samfunnsutvalg stilling til riving av gamle Gvepseborg cafe. Det er fornuftig at styret i Krossobanen og rådmannen ser behovet for en bredere politisk behandling. Så får demokratiet bestemme.  Rådmannen og hans planavdeling innstiller på å rive huset og finner få grunner til å bevare huset. Gamlekafeens venner har for lengst mobilisert.
– Enkle utstillinger i dette flerbrukshuset kan være et alternativ som igjen kan være med å styrke attraksjonene og tilbudet der, foreslår Nils Olav Miland. han, en av de ivrigste tilhengerne av bevaring.
Det er konstruktive og velmente forslag Miland og tilhengerne kommer med. På den annen side forstår vi at styret er bekymret for driftsutgiftene for enda et hus. Vi aner vel også en liten redsel for å få en venneforening som etablerer kiosk og konkurrende virksomhet i bygget. Rett og slett en opprivende strid, og etableringen av et fort innenfor borgen, men akkurat dette kan styres gjennom klare avtaler. Nå som anleggsbrakkene er revet på Hukebu kunne denne tidligere kontor- og anleggsbrakke for Mårutbyggingen tjene som utstillingslokale over mange temaer, blant annet anleggshistorien på Bøensåsen og nærområdene. Kanskje den egentlige grunnen til at Norsk Hydro bygde Krossobanen.  Tusenvis av anleggsarbeidere, mange lokale, jobbet på anlegget før og etter krigen. Målt i 1941 kroner snakker vi om et av norgeshistoriens største fjellanlegg til nærmere 40 milliarder 2013-kroner. Bare noen meter fra dagens spisebord var sultne russiske krigsfanger innkvartert. Folk har blitt pint og slått i hjel der oppe for å nevne den grimme delen. De hyggelige kapitlene også, som ferdigstillelsen av Mår etter krigen, som ga strøm til norske husholdninger - og litt kraftpenger til vertskommunen som for to år siden brukte litt av dette på et nytt restaurantbygg. Her kunne folk fått en oversikt før de vandret ut i kraftlandskapet oppe på vidda. Kanskje regulantene vil bidra med litt støtte? Kanskje museet på Vemork kan utfordres? Her ligger det muligheter som politikerne ikke bør skusle bort i et hastevedtak. Derfor bør saken utsettes til oktober.

Kommentarer

Populære innlegg

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Nytt perspektiv på ferjesenkingen i 1944 og kampen om tungtvannet

Heltene fra Carl Berners plass