Vil ha minnemarkering også for fergesenkingen

20. februar 2014 vil det være 70 år siden norske sabotører på oppdrag for Norge og våre allierte senket ferga D/F "Hydro" på Tinnsjøen. "Vi bør derfor sørge for å få til en verdig markering av denne dagen", skriver lokalhistoriker Bjørn Iversen i en e-post som er sendt til flere mottaker. Han har 70-årsmarkeringen for Vemork-aksjonen "Gunnerside" friskt i minne og mener at aksjonen som fulgte året etter, "Svallow", på samme måte fortjener en markering. Vi siterer fra Bjørns e-post:
"I disse dager har det vært storslåtte markeringer av aksjonen mot anlegget på Vemork, det er 70 år siden nå at de tapre menn tok seg inn på fabrikken som laget tungtvann og sprengte deler av produksjonsutstyret. En sabotør er igjen, og han delte markeringen med oss. For en mann og for et eventyr! Det måtte vært spesielt for han å stå der på Vemork nettopp på denne dagen, nå helt alene. Etter at aksjonene mot Vemork var over ble det besluttet en siste aksjon, dette skulle sette et punktum for Kampen om Tungvannet for evig tid, senkingen av D/F Hydro ble utført søndag 20. februar 1944. Midt på Tinnsjøen, på det dypeste punktet hviler D/F Hydro i dag. Med seg i dypet tok hun med seg 18 mennesker, 4 tyske og 14 nordmenn, men også diverse utstyr og halvfabrikata av tungtvann".
I 1992 tok Bjørn initiativ til å få satt opp et minnesmerke for de som gikk med ned. Dette ble avduket i 1994, det var da 50 år siden aksjonen, og den nye Tinnsjøveien var åpnet. En bauta med tekst ble avduket, etter hvert kom det innspill på at det også burde vært en plate med navn på de som omkom. Det kom på plass.

 50aarsmark200294_0001

Minnesmerket har stort sett få stå i fred, men de siste årene forteller Bjørn om en beklagelig utvikling der det har vært hærverk på stedet og merket. Nylig ble også navneplaten stjålet. Bjørn forteller at han har tatt til orde for å få flytte steinen til et bedre sted, slik at man kan stå og se på den med Tinnsjøen i bakgrunnen, og slik at den kanskje står tryggere.

Bjørn forteller om en dialog i saken og tror det skal være mulig å få steinen flyttet litt. Muligheten er tilstede for å få til en gjenåpning av stedet, sier han og antyder at nettopp 20. februar 2014 kan være en passende dato.

Ny navneplate er bestilt, og det foreligger også konkrete planer fra vegvesenets side, ifølge Bjørn. "Så nå er det bare å få dannet en komité som kan se på hva og hvordan dette kan gjøres på en verdig måte", skriver han.

Det er bare å ønske lykke til med det arbeidet og håpe at det viktige minnesmerket i framtida kan få stå i fred ved Tinnsjøen, der dampferga i sin tid gikk ned

Kommentarer

Populære innlegg

Rjukanbanen 110 år og andre datoer å merke seg i 2019

Nytt perspektiv på ferjesenkingen i 1944 og kampen om tungtvannet

Heltene fra Carl Berners plass