Innlegg

Viser innlegg fra november, 2003
Hva gjør vi med Rjukanbanen? Leserinnlegg, Varden 16. juli 2003

I 1991 fraktet Rjukanbanen sitt siste lass med kunstgjødsel ut av Vestfjorddalen. Norsk Hydro ville skrote hele banen.
I 1994 konkluderte Riksantikvaren med at "Rjukanbanen, Tinnsjøfergene og Tinnosbanen er en viktig del av kulturminnene etter industrialiseringen av Rjukan. Fergen "Ammonia" er enestående i internasjonal sammenheng." Telemark fylkeskommune og kommunene Tinn og Notodden etablerte i 1996 "Stiftelsen Rjukanbanen". Formålet var bevaring og utvikling til reiselivsdrift. Driftsbudsjett var basert på et årlig driftstilskudd på kr. 250.000 fra hver av de 3 eierne, samt tilskuddsmidler fra Riksantikvar m.fl.
Riksantikvaren har varslet fredning av Rjukanbanen. Det nylig lanserte forslaget om asfaltering av jernbanetraseen i Vestfjorddalen til gang- og sykkelvei er derfor helt utelukket. Men det forundrer meg at ideer om riving oppstår med en gang ting ikke er i bruk. Det forundrer meg og…
Riksantikvaren krever møte med Rjukanbanen Radio Rjukan, 24. oktober 2003
Riksantikvaren tolererer ikke at Stiftelsen Rjukanbanen legger ned all virksomhet og lar banen forfalle. - Vi krever en orientering av stiftelsen, sier seksjonssjef Lisen Roll.
Riksantikvaren vil ha Rjukanbanen i sterkt fokus framover, ikke minst fordi flere ting rundt Rjukanbanen er fredet, og fordi man mener at Rjukanbanen er unik.

- Vi vil ha et møte og regner med å få fremlagt en orientering fra stiftelsen, sier Lisen Roll til Varden og NRK.
Banen som ble åpnet tidlig i industrireisningen i Norge, og som ble åpnet av Norges nykronede kong Haakon VII 9. august 1909, har trolig et verdensminnestatus, ifølge Riksantikvaren.
Nå er det penger det står på, før pengene finnes, vil det ikke bli en fredning av norges første normalsporede allmennbane og privatbane med el-drift, og de to unike fergene Ammonia (verdens siste dampdrevne jernbaneferge) og Storegut (Norges eneste innsjøjernbaneferge) og ikke minst Hydro so…
Stiftelsen Rjukanbanen nedlagtRadio Rjukan 4. oktober 2003
1. oktober ble stiftelsen Rjukanbanen nedlagt i sin nåværende form. Det jobbes med å finne nye måter å drive banen på.
Alle ansatte er sagt opp og all drift er innstilt på Rjukanbanen, siden det ikke lenger var penger til drift 1. oktober. Styret har nå informert eierne, Tinn og Notodden kommuner og Telemark fylkeskommune, om at de må finne andre løsninger for drift.

Banestrekningen er fredet, og eierne står ansvarlig for fredede anlegg. Styret har nå trukket seg fra sine funksjoner, men eierne håper at styret vil fortsette året ut, noe de nå har gått med på.

Telemark fylkeskommune skal nå være en av drivkreftene for å få til en statlig overtakelse.
(04.10.2003 14:08)