Pressemelding fra styret 26. juni 2003
Sommeren 2003 kastet styret i stiftelsen Rjukanbanen kortene og konkluderte at det ikke var grunnlag for videre drift. Dette er pressemeldingen som ble sendt ut 26. juni 2003:

"På bakgrunn av drøftelser i styremøte den 18. juni 2003, og den økonomiske situasjonen i Stiftelsen Rjukanbanen, har styret besluttet å legge ned virksomheten i stiftelsen fra 01.10.03.
Styret beklager denne situasjonen, men etter de signaler vi nå har fått om fremtidig medvirkning fra stifterne, er det ikke realistisk å videreføre dagens drift. Dette vil i praksis si at de ansatte i stiftelsen sies opp fra 1. juli med fratredelse til høsten. Styret er opptatt av å sikre de kulturhistoriske verdiene ved anlegget, og vil umiddelbart s&oring;ke å finne løsninger på tilsyn med stiftelsens eiendommer. Det vil vaere stifternes ansvar eventuelt å finne annen eier som kan videreføre ansvaret for det kulturhistoriske transportanlegget Notodden – Rjukan. En konsolidering med museene i Aust-Telemark er imidlertid ikke aktuelt.

Ved at Stiftelsen Rjukanbanen er avhengig av tilskudd fra kommunale budsjetter, tilsier den kommunale og fylkeskommunale budsjettsituasjonen at stiftelsen ikke lenger kan regne med driftstilskudd som hittil. Prosjektet "Transportåren Notodden – Rjukan, et unikt reiselivsmål i Telemark" skal avsluttes i år, og rapport leveres Kommunal- og regionaldepartementet. Selv om de ytre rammebetingelser og stiftelsens økonomi gjorde oppgaven betydelig vanskeligere enn opprinnelig planlagt, mener styret &airing; ha bakgrunnsmateriale nok til å kunne gi en realistisk vurdering av prosjektet.

Tilsynet med ferger og jernbane vil fortsette til det er funnet l?sning p? hvem som kan videref?re ansvaret for Rjukanbanen. Jernbaneverkets verneplan for kulturminner i jernbanen, som ventes ferdig til h?sten, og det p?g?ende fredningsarbeid for strekningen, vil kunne bli retningsgivende.

Direkt?r Halvard Grimsrud ved Norsk Industriarbeidermuseum Vemork sier at situasjonen ved Rjukanbanen er s? spesiell og oppgavene s? annerledes, at hans styre ikke finner det naturlig at institusjonene sl?s sammen. Det vil imidlertid i fremtiden kunne v?re aktuelt ? samarbeide om markedsf?ring og formidling av den spesielle Rjukan-historien. Styret i Stiftelsen Rjukanbanen har sluttet seg til denne innstillingen.

Styrets leder Finn Tallakstad er for tiden p? ferie, men f?lgende kan kontaktes for eventuelle ytterligere kommentarer:

Carl Frederik Thorsager, daglig leder 915 74 056
Hans Kr. Lehmann, styremedlem 970 53 367"

Populære innlegg

Kulturpris til handyman-historiker Bjørn Iversen

Verdenspremiere: Drain the Oceans - Nazi Secrets - med unike bilder fra Tinnsjøen