Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

Jakten på tungtvannskjelleren - penger på bordet

Bilde
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen i Telemark går inn for å bevilge penger til et forprosjekt for utgraving av kjelleren etter hydrogenfabrikken på Vemork. Det var der tungtvannsanlegget som ble utsatt for den kjente sabotasjeaksjonen i 1943 lå.


 Saken kommer opp i hovedutvalg for næringsutvikling 8. april, og fylkesrådmannen innstiller på et tilskudd på 282.000 kroner. Det samlede budsjettet for forprosjektet er på 410.000 kroner.

Les også: Rjukan-Notodden er nå verdensarv

Planen er å ta prøver av tomten allerede i år for å avklare om det er spesielle miljøgifter det må tas hensyn til under utgravingen. Det er kjent at det ble benyttet asbest i fabrikken. Planen er videre å legge gravearbeidene ut på anbud i januar/februar 2016, mens den arkeologiske utgravingen etter planen skal skje sommeren 2016.

- Stor historie; for Telemark, Norge og Europa, skriver Evy-Anni Evensen på Facebook.

- Spennende kobinasjon av industri- og krigshistorie! Vi følger spent utviklingen og håper at prosjektet …