Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2011

Dette omfattes av fredningen på Tinnosbanen

På lille julaften forkynte riksantikvar Jørn Holme at Tinnosbanen skal fredes.

Det begrunnes med at Tinnosbanen var en forutsetning for Hydros industrireising på Rjukan.

- Tinnosbanen er langt mer enn et viktig stykke jernbanehistorie. Dette handler i like stor grad om fremveksten av norsk industri, sier Holme ifølge Riksantikvaren.no.

Med sine løsninger for bruk av vekselstrøm, var Tinnosbanen et pioneranlegg. Teknologien ble siden standard for all jernbaneteknologi internasjonalt. Mye av anleggets opprinnelige infrastruktur er bevart, noe som gjør anlegget kulturhistorisk ekstra verdifullt, ifølge Riksantikvaren.

Fredningen skal sikre at transportsystemet Rjukanbanen og Tinnosbanen, Tinnoset - Notodden, med jernbanefergene på Tinnsjøen, beholder sin kulturhistoriske tilknytning til det nasjonale jernbanenettet.

Dette omfattes av fredningen

* Jernbanestrekningen Tinnosbanen, Hjuksebø – Tinnoset, fra Hjuksebø stasjon til og med banens ende, Tinnoset stasjon.

* For Notodden stasjon omf…

Om Rjukanbanens pengemangel

Likviditetsproblemer for Stiftelsen Rjukanbanen, meldte flere medier i november, da Ottar Lien trakk seg som daglig leder etter kort tid.

Her er omtale av saken

Radio Rjukan

Varden: Kluss i sporvekslingen