Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2008

Rettelser til Oppvekst-boka

Arvid Hovde på Notodden er blant dem som har gjort meg oppmerksom på noen beklagelige feil i boka "Oppvekst i samhold og konflikt". Her kommer rettelsene. Hvis noen har flere, så ta endelig kontakt, så vi kan få det korrigert på Maana forlags nettsider og i et eventuelt nytt opplag av boka.

Bildeteksten på side 61 hører til bildet på side 52. Det er den samme klassen, men navnene refererer altså til bildet av klassen samlet på et lasteplan. Sjåfør Reinholdt Løvkvist er jo også nevnt i bildeteksten.I linje 17 på side 74, er det feil i teksten. Her står det at Lillian Tangstad er søster til Kåre Tangstad, mens det riktige skal være "gift med Kåre Tangstad".På side 77, avsnittet som begynner med "Ifølge enkelte samarbeidet Arena..." Her skal det stå i "1930-årene", ikke "1950-årene".Nok en rettelse som Wenche Hasle har gjort meg oppmerksom på: På side 25 står det feilaktig at hun er avbildet med dukkevogn. Det er søsteren, Kirsten Hasle, …