Innlegg

Viser innlegg fra november, 2007

Oppvekst-boka er ute

Bilde
1. november var Maana forlags siste satsing, Joar Tranøys bok om barna som vokste opp på Rjukan i de harde 30-årene, ferdig fra trykkeriet, og både forfatter og forlegger var stolt over resultatet. Vi benytter her anledningen til å takke alle som har bidratt, både som har stilt opp og latt seg intervjue, de som har bidratt med bilder til boka og de som har støttet utgivelsen økonomisk.

Når dette skrives er boka på plass blant annet hos Rjukan Libris, Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan og hos Tanum på Karl Johan i Oslo. Interessen har vært stor. Rjukan Arbeiderblad viet boka omtale på reportasje- og lederplass 17. november og skriver blant annet:

"Joar Tranøys bok om oppvekstvilkåra på Rjukan i 30- og 40-årene har blitt spennende lesning. Særlig for oss som har vokst opp på stedet. Tranøy har brukt levende kilder, og dermed klarer han også å gi et lyst levende bilde av disse tjue tøffe åra. Et tid med skarpere klasseskille og adskillig magrere kost og kår en dagens. Her kan vi l…