Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2007

Etterlyser Rjukan-bilder

Maana Forlag forbereder en bokutgivelse om oppvekst på Rjukan i 1930- og 1940-årene. I den forbindelse jakter vi på amatørfotografier fra den aktuelle perioden, bilder fra hverdag og høytid. Alle typer motiver kan være av interesse, for eksempel barn i lek, fotball, vinteraktiviteter, turnoppvisning, speidere på tur, Framlaget, familiebilder fra ulike bomiljøer, dansetilstelninger på Folkets Hus eller Øianparken, 1. mai-bilder, 17. mai-bilder etc. Ta kontakt med Trond Lepperød i forlaget hvis du mener å ha bilder av interesse. Det er ikke nødvendig å sende oss bilder. Foreløpig foretar vi bare en registrering. Avtaler om avfotografering og hvordan det praktisk kan ordnes, gjør vi etterhvert.

Den aktuelle boka er planlagt utgitt senere i år. Tittelen blir OPPVEKST I SAMHOLD OG KONFLIKT. Forfatter er sosiolog og historiker Joar Tranøy, som har intervjuet en rekke personer som tilbrakte sine barne- og ungdomsår på Rjukan i den aktuelle perioden.

Ta kontakt med Trond Lepperød i Maana Forlag…