Innlegg

Viser innlegg fra august, 2003
NSB fortsetter trafikken på BratsbergbanenJernbaneverket, 13. august 2003
Jernbaneverket sier i en pressemelding at togtrafikken på Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden kan bli videreført av NSB frem til sommeren 2007. NSB og Telemark fylkeskommune planlegger en treårig avtale der det legges opp til åtte avganger i hver retning mellom Notodden og Porsgrunn fra mandag til fredag.
Unike industriminner forfaller Aftenposten, 11. august 2003
Den fredede jernbanestrekningen mellom Rjukan og Notodden og de gamle fergene på Tinnsjøen i Telemark står i fare for å forfalle.
Pressemelding fra styret 26. juni 2003
Sommeren 2003 kastet styret i stiftelsen Rjukanbanen kortene og konkluderte at det ikke var grunnlag for videre drift. Dette er pressemeldingen som ble sendt ut 26. juni 2003:

"På bakgrunn av drøftelser i styremøte den 18. juni 2003, og den økonomiske situasjonen i Stiftelsen Rjukanbanen, har styret besluttet å legge ned virksomheten i stiftelsen fra 01.10.03.
Styret beklager denne situasjonen, men etter de signaler vi nå har fått om fremtidig medvirkning fra stifterne, er det ikke realistisk å videreføre dagens drift. Dette vil i praksis si at de ansatte i stiftelsen sies opp fra 1. juli med fratredelse til høsten. Styret er opptatt av å sikre de kulturhistoriske verdiene ved anlegget, og vil umiddelbart s&oring;ke å finne løsninger på tilsyn med stiftelsens eiendommer. Det vil vaere stifternes ansvar eventuelt å finne annen eier som kan videreføre ansvaret for det kulturhistoriske transportanlegget Notodden – Rjukan. En konsolidering med …
Staten må ta ansvaret Telen, 5. august 2003
Skal drøfte "Storeguts" skjebne Telen, 5. august 2003
Ordførerne i Tinn og Notodden skal n? komme sammen for ? dr?fte framtida for Tinnsj?fergene og Rjukanbanen. De to kommunene kan komme til ? sitte igjen med svarteper og en umulig og r?dyr verneoppgave etter at Stiftelsen Rjukanbanen ga opp tidligere i sommer.